Wat is dat, liefde?
Sexdating

Wat is dat, liefde?

Mensen die te veel in de liefde investeren, komen erachter dat wat ze voor liefde hielden, iets anders blijkt te zijn. Voor liefde is het allereerst nodig dat je tevreden bent met en over jezelf. Alleen

datgene wat je jezelf kunt geven, kun je vervolgens ook aan anderen – je partner, je kinderen –

geven. Daarom doe je er goed aan alsnog jezelf emotioneel op te voeden.

Ik heb een dubbel gevoel: ik ben toch haar grote liefde?

Ze zegt wel dat je haar grote liefde bent, maar daarnaast haalt ze je elke keer naar beneden. Ze heeft het nodig om jou elke keer te laten weten dat je het niet goed doet. Haar liefde, zoals je die beschrijft, is daarom een vorm van geestelijke mishandeling. Dat je dit niet als zodanig herkent, geeft de omvang aan van de geestelijke mishandeling, van het emotioneel misbruik en van de affectieve verwaarlozing die je in je jeugd hebt meegemaakt.

Ik werd verliefd op het beeld dat ik van hem heb gecreëerd.

Dat is, gek genoeg, ook wat verliefdheid is: het is een projectie van onze eigen emotionele behoeften. Die compensatiebehoefte is zo groot omdat veel emotionele behoeften in de jeugd niet werden bevredigd. Vandaar dat we ons aangetrokken voelen tot iemand die emotioneel ongeveer even (on)gezond is als wijzelf zijn.

Wanneer weet je of iemand het echt voor je is?

Of iemand het echt voor je is weet je als je met hem je verdere leven wilt delen. Het probleem is doorgaans dat je niet in staat bent jezelf de tijd te gunnen om de ander goed te leren kennen. Daarnaast durf je waarschijnlijk niet naar je twijfels te luisteren. Dat je dat niet durft, komt doordat dit kan betekenen dat je de relatie beter zou kunnen verbreken; iets wat je (nu nog) niet kunt. Om te

kunnen voelen of iemand goed voor jou is, is het nodig om inzicht te krijgen in je patronen van vroeger en in de manier waarop je die nu nog onbewust en onbedoeld zelf in stand houdt. Op grond daarvan krijg je inzicht in hoe je er emotioneel gezond en evenwichtig gedrag voor in de plaats kunt aanleren.

Hij kan niet zonder me, dus houdt hij van me. Iemand die niet van me houdt, kan zonder mij.

Je moet bijna wel verlatingsangst hebben. Doordat jouw ouders jou in de steek hebben gelaten, denk je nu dat het tegenovergestelde waar is: dat als iemand jou niet in de steek laat, hij van je houdt. Dat hij niet zonder jou kan, komt niet door zijn liefde maar door zijn eigen angst voor eenzaamheid.

Wat is houden van?

Houden van is rust; houden van is er altijd, ook als jouw partner niet in jouw nabijheid is; is vertrouwen; weten wat de ander wil; rekening houden met de ander; je eigen onafhankelijkheid hebben binnen de relatie, dus het hebben van eigen bezigheden; je eigen ruimte binnen de relatie hebben; gezamenlijke interesses hebben; gezamenlijke activiteiten ondernemen en de ruimte voor zelfontplooiing hebben.

Wat is verliefdheid?

Verliefdheid is in feite een tijdelijke verslaving. Hoe meer iemand tekort is gekomen in haar jeugd, hoe ontvankelijker ze is voor verliefdheid en des te heftiger de verliefdheid mogelijk kan worden.