Verboden lustspelen
Sexverhalen

Verboden lustspelen

Het gezicht van Sonja liep vuurrood aan en de anderen lachten vol leedvermaak. De mooie blondine hield een hand voor haar mond en keek in het rond. In haar blik weerspiegelde zich een mengeling van schrik en ongeloof. Alsof deze blik wilde zeggen:” Neen, dit menen jullie toch niet echt. Dit is toch slechts een boze grap, is het niet? Jullie willen toch niet dat ik dit werkelijk ga doen. Jullie geloven toch niet echt dat ik dit ga doen! Hier voor jullie ogen!”

Maar het was een feit dat de fles op de grond gekomen was zoals de naald van een losgeslagen kompas, langzaam om haar as was gedraaid om dan langzaam tot stilstand te komen. De hals van de fles wees duidelijk in haar richting. Naar Sonja. Een ogenblik voelde zij zich volledig versuft, bijna doof en gevoelloos. Voor haar had evengoed een haatvolle rechter kunnen staan, die met uitgestrekte vinger naar haar wees en riep:” Schuldig als aangeklaagd.” Of de duistere blik van “Uncle Sam” die van op een affiche neerkeek op enkele vrijwilligers om ze naar het leger te bevelen.

In elk geval zou Sonja even ontsteld zijn geweest en minutenlang de verlammende koude hebben gevoeld die nu door haar lichaam spookte. Bewegingsloos zat zij daar en kon het maar niet bevatten.

Verdomd flessengedraai! Wie had dit ellendige spel eigenlijk uitgedacht? Eerst had zij de aandrang gevoeld de uitvinder van dit spel eigenhandig te wurgen. Vermoedelijk lag deze echter reeds lang vergeten en begraven ergens in zijn kist en kon er fijntjes om lachen. Zoals de overige zes medespelers, jonge vrouwen en mannen, twintigers, die eens hartelijk wilden lachen. Enerzijds uit leedvermaak, natuurlijk. Iedereen was zielsblij dat het lot niet op hem gevallen was. Anderzijds was er de mateloze verbazing in het gezicht van Sonja te zien en liet een uitdrukking van het

niet meer te weten wat. Ze zat daar bewegingsloos als een bronzen Boeddha; alleen haar wild in het rond schietende ogen lieten toch nog zo iets van een teken van leven vermoeden.

Haar ogen huppelden van de een naar de ander. Hulpzoekend, sprakeloos. Er was Sandra met haar zwarte gekrulde manen en Anton naast haar. Zij hadden reeds tranen in de ogen van het lachen. Sonja’s blik gleed verder naar Esther, een bleek jong ding met een vuurrood jongenskopje. Verder naar Toni, blijkbaar de vriend van Esther. (Hoewel ieder zich verbaasde over de gelijkenis tussen beiden en men heimelijk over broer en zus en incest en zo mompelde.) Daarnaast dan weer zat Jennifer, gekleed in een versleten jeans en een Guevara T-shirt. Tegenover Jennifer, links van Sonja zat René.

Mooie shit, dacht Sonja. Ik wist onmiddellijk dat het geen goed idee kon zijn om als prille twintigers met te veel verveling en alcohol in het bloed verjaardagsspelletjes voor kinderen te willen spelen. Maar dat het nu zo kwalijk zou worden…

Het lachen wilde niet meer verstommen. Sandra lag krom van het lachen en wees met haar vinger naar Sonja. Die keek snel naar de andere kant, omdat ze de spot niet meer verdragen kon. Daar hoorde ze de zachte klik van de handy camera als Jenny op de ontspanner drukte.

“Om je kapot te lachen, zo geil!” gierde Jenny het uit en liet het kiekje geestdriftig rondgaan, hetgeen de uitgelaten stemming nog versterkte.

Vermoedelijk zie ik er daarop bijzonder stom uit, vermoedde Sonja. En eigenlijk kon ze het haar vrienden en vriendinnen niet bijzonder kwalijk nemen, want enkele ogenblikken geleden was zij precies in dezelfde dwaze stemming geweest als al de anderen. En vol erotische voorpret, vervuld van elektrische kriebels van de spanning en de hoop dat de kelk aan haar voorbij zou gaan, maar ook van de onzekere vrees dat het haar zou kunnen treffen.

Tussen haar dijen was het vochtig geworden. Reeds lang. Sedert zij met dit flessengedraai begonnen waren was het steeds vochtiger geworden, was er zwoele hitte te bespeuren. Indien de flessenhals in deze beurt bij Sandra of Antonuitgekomen zou zijn, Sonja zou ter plaatse ontploft zijn van leedvermaak en geilheid. Ze kon de anderen niets verwijten. In hun plaats zou ze precies zo gereageerd hebben. Het probleem was dat zij niet in hun plaats was. Want zij was de pineut. De

keuze was op haar gevallen. Dat was duidelijk. Bij zulke spelletjes had zij immers altijd al pech gehad. Het was eveneens klaar dat Esther de fles in handen kreeg.

“Fles, draai je, en duidt aan wie een wens mag doen!”

Met deze woorden had Anton de fles gedraaid nadat zijn laatste wens ( Degene naar wie de fles zal wijzen, moet zijn hemd uittrekken en mij aan zijn tepels laten likken) vervuld was geworden. Anton was een geluksvogel: het lot had Sandra aangeduid. Onder het enthousiaste handgeklap van de uitgelaten kring ontblootte zij haar weelderige boezem, en Anton verwende uitvoerig haar tepels

met tong, tanden en lippen. (Sandra had van opwinding gekreund en daardoor Sonja’s kut nog natter doen worden, zonder dat ook maar in het minst te vermoeden).

Tenslotte had Anton de fles weer gedraaid om de volgende wenskandidaat aan te duiden. Dit keer was de fles bij Esther uitgekomen. ( Het was zo klaar! Het moest zo zijn!) Esther grijnsde geniepig en uitte haar wens klaar en duidelijk. Haar woorden weerklonken Sonja nog duidelijk in de oren, als een verre echo, die haar nog meer leek te bespotten.

“Dus” was Esther weifelend begonnen ” degene naar wie de fles zal wijzen…”

Iedereen wist nu reeds dat er iets mateloos en uiterst verdorven komen zou. Sonja had ergens in haar onderbewustzijn bemerkt hoe dit gevoel in haar opkwam. Een gevoel dat haar normalerwijze voor dreigend gevaar waarschuwde en haar toefluisterde:” In jouw plaats zou ik nu maar gaan, want dadelijk ben jij aan de beurt, niet om te wensen maar om wensen te vervullen.”

“die moet…” ging Esther verder met haar wens ” iedereen in deze kring in volgorde tot een orgasme

brengen.”

Allen hadden het uitgeschreeuwd en gelachen. Ook Sonja. Hoewel zij reeds met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vermoed had wie de persoon zou zijn die het buitengewone genoegen kreeg toebedeeld zes jonge mannen en vrouwen afwisselend tot een climax te voeren.

Mooie shit!

“Wat is er nu van?” vroeg haar iemand en Sonja schrok op uit haar dagdroom. De wachttijd was voorbij. Ze kon zich in gedachten verzonken hieruit niet langer redden. Een nooduitgang was er hier evenmin. Nu werd het ernst. “Met wie wil je beginnen? Denk er aan, in volgorde!”

Ongelovig schudde Sonja haar kop en streek met beide handen door haar haren. “Jullie zijn niet goed wijs!”

Esther grinnikte schaamteloos.” Inderdaad, dat is zo. Wat dan nog? “

Sonja keek naar links, waar René zat. Dan zei ze:”OK, in wijzerzin.” Sonja’s ogen keken hem vastberaden aan. Nu ze eenmaal in deze kwalijke situatie was gesukkeld, wilde ze er toch het beste van maken. Ze zou hen allen het geilste orgasme uit hun leven bezorgen. Een orgasme dat ze nooit meer zouden vergeten! Als ze zich later deze avond zouden herinneren zou niemand van hen vol leedvermaak lachen en zeggen ” Ha,ha, weet je nog, Sonja, hoe pijnlijk…!” Neen, ze zouden rood worden van schaamte en opwinding als ze aan haar naam zouden denken en een overweldigende

kriebeling tussen hun dijen gewaarworden. Ze zouden zeggen:” Weet je nog, Sonja.” Dan zouden zij hun ogen van geilheid verdraaien en zuchten:” Die vrouw was ongelooflijk! Dat was het geilste orgasme dat ik ooit gehad heb!” Allen zouden dit zeggen, mannen en vrouwen.

“En, komt er nog wat van?”drong ze bij René aan, die er nog niet toe kon komen zich voor de anderen uit te kleden. “Je beste vriend moet je zelf uitpakken!”

Het spel was begonnen. Sonja voelde hoezeer de gedachte aan de komende vernedering haar opwond. Haar vagina werd steeds sterker doorbloed en droop van haar liefdessappen. De gedachte zo dadelijk al die penissen, ballen en kittelaars te mogen verwennen. Al deze harde billen te mogen bespelen en met durvende vingers in de intiemste lichaamsopeningen van haar vrienden te mogen binnendringen….Sonjas pols begon te razen.

“Ok, zei Sonja, en blikte een laatste maal in het rond. “Ik zal het doen, maar slechts op een voorwaarde!”

“En wat moet die zijn?” wilde Sandra weten.

“Jullie moeten ons daarbij filmen en fotograferen. Tenslotte wil ik daarna hier ook nog wat aan hebben.”

Jennifer grinnikte breed en hield haar handy omhoog;”Akkoord! Ik ben er klaar voor!” “Ik ook!” riep Toni en een helle lichtflits verblindde Sonja een fractie van een seconde.

“En misschien” dacht Sonja, stond op, en begon met haar heupen te wiegen op het ritme van de muziek die zachtjes op de achtergrond te horen was,”misschien helpt het onze kleine René een beetje als ik hem eerst wat aanmoedig…”

Met wulpse bewegingen ontdeed Sonja zich van haar kleren. Ze trok haar bloes uit, opende de ritssluiting van haar bh en hurkte voor Toni. Die begreep de uitnodiging en nam de bh tussen zijn tanden en trok hem beetje bij beetje van de bleke borsten van Sonja. Haar tepels stonden reeds overeind. Dan stond ze weer op, draaide zich als een danseres in het rond, en trok uitdagend langzaam haar rok over haar strakke billen naar beneden. René kreeg er een droge mond van. Hetzelfde overkwam Esther, die plotseling het opwindende kontje van Sonja voor haar ogen zag zweven. Schaamteloos nam Sonja de hand van Esther en dwong die naar haar tanga te grijpen, die reeds geruime tijd in een volledig doorweekt vodje was veranderd. De vingers van Esther gleden over Sonjas vochtige paradijs. Het blondje bewoog haar bekken ritmisch heen en weer, zodat Esthers wijs- en middelvinger moeiteloos tussen haar schaamlippen konden glijden en plotseling zelfs in de verlangende kut van het blondje verdwenen!

Dan trok Sonja de vingers weer te voorschijn, draaide zich om en boog zich over Esther. Samen likten ze het hete sap uit Sonjas liefdehongerige lijf van haar vingers. Esther sabbelde aan haar middelvinger en Sonja aan Esthers wijsvinger. Hun gezichten waren zo dicht bij mekaar dat hun neuzen elkaar bijna raakten, ja zelfs bijna ook hun lippen. Hun tongen sprongen te voorschijn en likten wulps over elkaar, en voor de anderen het doorhadden waren Sonja en Esther in een hartstochtelijke kus verstrengeld op de bodem uitgestrekt.

De anderen filmden en fotografeerden naar hartenlust. Renés pik had zich intussen volledig opgericht en kon nauwelijks nog wachten om eindelijk zelf aan de beurt te komen. Maar het had er alle schijn van dat Sonja de volgorde van haar prioriteitenlijst had veranderd.

Esther rukte het blondje letterlijk de string van het lijf. Omwille van de zomerse temperaturen waren ze allen reeds blootsvoets geweest. En dus lag Sonja nu spiernaakt voor hen, zo als de lieve God haar geschapen had. Onvervalst. Origineel. Naakt.

Plotseling voelde Esther zich in haar kleren zo oneindig sjofel en onaantrekkelijk in vergelijking met het aantrekkelijke jonge vrouwenlijf dat zich naast, op en onder haar ongegeneerd uitstrekte.

“Geef het me…” hijgde Esther Sonja in het oor ” Asjeblieft, geef het me…”

“Kleed je uit, jij klein loeder” repliceerde Sonja en greep naar de oorzaak van alle kwaad, de fles. “Ik wil een spelletje met je spelen. Het heet flessendraaien…” Esther lag in het midden van de kring die ze samen gevormd hadden, en beefde over haar ganse lijf. Steeds weer stootte ze ongeremde wellustige kreten uit. Gefascineerd en geschokt filmden en fotografeerden de anderen wat Sonja voor hun ogen met Esther uithaalde. Esther perste haar oogleden zo sterk samen dat er in haar

ooghoeken kleine plooien ontstonden. Ze had haar neus opgetrokken en haar mond was als voor een stomme schreeuw geopend, want er was thans geen enkel geluid van Esther te horen, terwijl Sonja haar compromisloze sekshandelingen verder dreef.

Esthers gezicht was één starre grimas van wulpsheid. Speekseldraden hingen trillend tussen gehemelte en tong en het geil droop uit haar opengesperde spleet.

“Nu, hoe bevalt je dit?” snoof Sonja.

Daar lag ze voor haar. Plat op haar buik. Die machtige Esther. Haar lichtgevende rode haren verward, terwijl Sonja steeds opnieuw kordaat toepakte, haar handen in Esthers haar begroef en haar hoofd in haar nek dwong.

Haar meisjesachtige lichaam plooide onder de vlagen van wellust en het dominante geweld dat plotseling over Sonja gekomen was en dat ze als een elektrische geleider aan Esther verder gaf . De waanzinnige spanning die zich in Sonja had opgebouwd kwam nu met volle kracht in Esther tot ontlading. De huid van Esther was glad en smetteloos, met slechts hier en daar enkele zomersproeten. Een moedervlek. Verder niets opmerkelijks.

Haar rug was licht gewelfd omdat Sonja Esthers bovenlichaam continu omhoog en naar achter trok waardoor zij gedwongen werd steeds weer door te drukken. Esther had heerlijk gevormde benen, met een strakke huid, krachtige spieren en ze waren ellenlang.

Doch het meest interessante deel van haar lichaam bevond zich in het midden. Tenminste op dit ogenblik. Het was de eerste keer dat Sonja het kontje van Esther te zien kreeg. Indien ze had kunnen vermoeden met wat voor een ongelooflijk achterste van wereldklasse Esther gezegend was, had ze zich er waarschijnlijk onmiddellijk op gestort. Zonder lang flessengedraai als alibi. Zonder verder tijd te verspillen aan de gedachte of ze dan als biseksueel of als lesbisch zou beschouwd worden. Zulke categorieën en verdelingen in schuifjes waren iets voor bekrompen lieden. Daar hield Sonja zich helemaal niet mee bezig.

Esthers kontje was je reinste openbaring. Voor de eerste keer in haar leven kwam Sonja woorden te kort om het treffend te beschrijven. Men had natuurlijk kunnen zeggen dat het appelvormig was, de gladde billen ietwat groter dan Sonjas handpalmen, zo strak en krachtig als haar dijen, met een geheimzinnige spleet in het midden waarin haar erotisch roosje verscholen zat. (Dat er slechts op wachtte om eindelijk ontdekt en volgens alle regels der kunst geliefkoosd te worden.)

Men had ook kunnen vaststellen dat een fijne en toch onwaarschijnlijk opwindende geur van haar lichaam uitging, die Sonja in een willoze seksmachine veranderde, die nog slechts van een gedachte bezeten was: dit meisje ter plaatse het orgasme van haar leven te bezorgen!

Toch zouden al deze woorden niets hebben uitgericht. Het was één zaak over Esthers kontje te spreken of het te willen beschrijven, maar een andere je handen aan die vlezige lustheuvel te slaan, die billen uit elkaar te trekken, je gezicht er tussen te steken, met je tong de zachte plooitjes te strelen en met kringvormige bewegingen van je tongpunt in Esthers anaal paradijs te duiken… en haar ter zelfde tijd te verwennen met een buitensporig grote wijnfles!

Esther voelde zich als Katharina de Grote,die er zoals bekend een zwak voor had om zich door

enorme penissen te laten veroveren…

En Sonja wond haar verder op en stuwde haar onafwendbaar naar haar hoogtepunt. Ze beschimpte haar met de meest ordinaire beledigingen die in haar opkwamen, streelde haar clitoris met een hand, likte haar anus, neukte die met wijs – en middelvinger, kneep in haar tepels, trok aan haar haren – en steeds weer die fles die tussen Esthers dijen heen en weer gleed.

“Kom, zeg op!”riep Sonja,”hoe bevalt je dit? Wil je nog steeds flessendraaien met mij spelen?”

“Ja!” kreunde Esther. De lenzen van alle camera’s waren nu gericht op haar gezicht, haar wippende tieten, haar kontje en tussen haar dijen . “Ja, het is zo onnoemelijk geil! Doe zo verder! Hou asjeblieft niet op!”

“Wil je nu eindelijk klaarkomen, nu ik het je hier voor ieders ogen bezorg?” “Ja, ik voel het… O God! Ik

voel het komen…”.

Precies op dat ogenblik hield René het ook geen seconde langer meer vol en knielde voor Esther, die hem onmiddellijk begon te pijpen. De fles gleed opnieuw in haar spleet en deed haar billen trillen, terwijl de pik in haar mond opeens ontplofte en haar tong met liefdessappen overstroomde.

Haar orgasme naderde. Sonja schoof nog een vinger in haar achterste. “Weg daar! Ik ook” riep Toni, stootte René opzij, en schoof zijn keiharde paal in Esthers mond om ook zijn opgehoopte opwinding te ontladen. Een volgende vinger rekte Esthers anus nog wat verder.

Ze werd door haar orgasme overweldigd. Haar lichaam verkrampte en verstijfde, haar dijen persten de fles regelrecht in haar spleet, alsof ze nooit meer afscheid wilde nemen van deze lustverwekker. Ze wilde schreeuwen, al haar hartstocht en geilheid luid krijsend van zich af schreeuwen, maar de machtige indringer in haar mond belette dit. Esther kon nog nauwelijks ademhalen. Sonja’s vingers grepen in haar haren, en trokken haar hoofd in haar nek terwijl de roodharige wild en weerloos begon te schokken.

“Voel je me in je?” vroeg Sonja en schoof haar hand dieper in Esthers intiemste opening. “Jij bent hier, en ik ben hier, en allen, allen kijken naar ons…”

Esther kreeg nog steeds geen adem, sperde haar ogen open en wilde iets zeggen, iets schreeuwen, iets doen. Het ging niet. De fles en Sonja’s vingers diep in haar sneden haar de adem af en rekten de golven van haar orgasme oneindig uit. Het was zo onbeschrijfelijk intensief!

“en ze filmen ons. Ze filmen je terwijl ik het je in je kleine, strakke kontje bezorg” fluisterde Sonja. Tranen stroomden over Esthers wangen, terwijl het orgasme haar onophoudelijk door elkaar schudde. ” Hier zijn we dan alle twee, Esther. Jij en ik. We spelen alleen maar flessendraaien. En we zijn beiden spiernaakt…