Extreme rit
Sexverhalen

Extreme rit

Kaarslicht vulde de gezellige woonkamer. Het kwam niet slechts van een of twee kaarsen. Neen, Nina had overal kwistig kaarsen opgesteld waar ze ook maar dacht een geschikt plaatsje gevonden te hebben. Haar vriendin Zoe hield ook van kaarsen, maar zij vond twee, hoogstens drie kaarsen meer dan voldoende.

Vandaag was ze er echter niet, ze had een uiterst belangrijke zakelijke bespreking, iets wat meer voorkwam in haar betrekking als inkoopster in een grote bouwmarkt.

Nina wist niet juist wanneer Zoe naar huis zou komen, maar ze wilde haar een ontspannen omgeving voorbereiden, zodat ze de stress van een veeleisende bespreking snel kwijt zou kunnen raken.

Nina had ook de massageolie reeds klaar gezet. Zoe hield ervan door haar gemasseerd te worden. Naast het ontspannend effect van de massage had dit ook een niet te onderschatten uitwerking op de seksuele beleving van Zoe. En daar verheugde Nina zich bijzonder op.

Maar het was nog niet zo ver. Nu kwam het er op aan de wachttijd zo zinvol mogelijk door te brengen, en Nina besloot zich bezig te houden met een bijna afgewerkte aquarel. Terwijl Zoe eerder praktisch aangelegd was, en er niet voor terugdeinsde zo nodig een boormachine of ander werktuig te gebruiken om hun woning te verfraaien, was Nina eerder kunstig creatief aangelegd, en had ze zich met haar aquarellen in kunstkringen een bepaalde reputatie verschaft en reeds enkele werken voor een mooi bedrag kunnen verkopen.

Het werk waar ze nu mee bezig was, was eerder voor haar persoonlijk bedoeld. Het was een portret van Zoe, en eenmaal klaar wilde Nina het in hun slaapkamer hangen. Voor de achtergrond had zij een zacht zwartblauw gekozen, waartegen de gebronsde huid van Zoe’s lichaam bijzonder goed uitkwam. Nina was er in geslaagd Zoe in een aanvalslustige roofdierhouding voor te stellen, op handen en voeten, de spieren gespannen, alsof ze klaar was voor de aanval. Het was haar zelfs gelukt op Zoe’s gezicht een gevaarlijk loerende uitdrukking te creëren, de mond half geopend, de flikkerende tanden in de schaduw van de mondholte gereed om zich in het vlees van de prooi vast te bijten…

In gedachten verzonken bekeek Nina haar werk. Helemaal tevreden was ze nog niet. De gelaatsuitdrukking moest nog iets anders. Ergens was ze nog te ongevaarlijk, maar ze zag niet welk deel van het gezicht ze nog moest aanpassen. Ze deed enkele passen achteruit en trachtte door de totaalindruk het probleem op te lossen. Ze hield haar hoofd ietwat schuin, en stak de punt van de tekenstift, die ze in de hand hield, in de mond. In gepeins verloren kauwde ze er op, wisselde nog enkele keren van positie, tot zij het beeld vanuit elke mogelijke gezichtshoek had bekeken. En plots was ze daar, de langverwachte ingeving. Het waren de ogen! Juist! De ogen van Zoe in het beeld waren te ver geopend, daardoor was de indruk van een roofkat niet volmaakt. Ja, de ogen moesten tot een spleet versmald worden en de contouren van de ogen daaraan aangepast.

Opgelucht slaakte Nina een diepe zucht en sloeg aan het werk. IJverig mengde zij de passende huidskleur op het palet, voegde water toe en mengde de kleuren verder tot zij met het resultaat tevreden was. Dan hield ze zich geconcentreerd bezig met de ogen van Zoe en corrigeerde en verbeterde zo lang tot de roofdieruitdrukking op het gelaat perfect genoeg was. Een goed uur later was ze volledig tevreden over het gepresteerde werk.

Ze dekte de nog gedeeltelijk natte aquarel af met een doek, en herademend sorteerde ze haar schildersgereedschap, toen ze de sleutel in de deur hoorde. Ah, Zoe was terug.

Nina sloot de metalen kast met de aquarelkleuren en spoedde zich naar de woonkamer, waar ze op de bank neerplofte. Zoe kon erg geprikkeld reageren indien ze haar reeds op de gang tegemoet kwam. Na het werk wilde ze in alle rust jas en schoenen uittrekken, en mocht daarbij niet bekeken worden. Ze zou wel naar Nina komen in de woonkamer, dat was zeker.

“Oei! Wat vieren we vandaag?” vroeg Zoe geamuseerd wanneer ze de woonkamer binnenkwam, slechts in een slipje en een dunne bloes gekleed.

“Ons”, reageerde Nina met een ondeugend lachje “wij beiden zijn toch reden genoeg om gevierd te worden.”

“Zo,zo…je wilt ons vieren” meende Zoe fluisterend ” en je hebt zeker ook al in gedachten hoe we dat

dan zullen doen, is het niet?”

Ze versmalde haar ogen tot spleetjes en Nina keek haar gefascineerd aan. Ja, precies deze gelaatsuitdrukking – Zoe zag er nu uit als een in het kreupelhout loerend beest – had Nina in haar aquarel kunnen vastleggen. Nina was  geboeid door de gelijkenis en kon haar ogen niet van Zoe afhouden.

“Haha, waarvan droom je dan nu?”bracht de stem van Zoe haar terug in de werkelijkheid. “Je hebt er dus een voorstelling van hoe we ons kunnen vieren?””Natuurlijk heb ik die” glimlachte Nina ondoorgrondelijk. “Maar alleen maar na het baden” besloot Zoe.

“Ach” repliceerde Nina ontgoocheld, “ik had eerder aan een massage gedacht.”

“Massage? Hmm…als het bad een gang van het hoofdmenu is, waarom dan ook geen voorgerecht?” antwoordde Zoe lachend. “Vooruit dan maar. Een onverhoopte massage laat ik me steeds welgevallen.” Ze zette zich in kleermakerszit op de grond en stak haar armen zijdelings uit. Nina hurkte voor Zoe op het tapijt en opende de knopen van haar bloes. Zoe had middelgrote, stevige borsten, ze had geen BH nodig. Daarom ontblootte Nina direct haar aanlokkelijke halfronde bollen, maar ze raakte ze niet aan. Zoe had in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat zij na het werk voor niets te vinden was, alvorens ze in bad was geweest.

Nina trok de dunne design bloes over haar armen, legde ze over de leuning van de bank. Ze greep naar de fles met massageolie en goot een beetje olie in haar handen. Ze verdeelde ze over haar beide handpalmen en begon met een intensieve massage van nek en rug, tot ze bemerkte dat Zoe zich volledig ontspande, hetgeen vandaag bijzonder lang duurde.

“Genoeg zo”, stopte Zoe zoals verwacht op dit ogenblik Nina’s ijver. “Ik ga nu in bad, en jij komt mee. Maar doof eerst voorzichtigheidshalve de kaarsen. Je zal het later zeker plezierig vinden ze weer aan te steken.” Zonder tegenspraak zorgde Nina er voor dat de vlammetjes gedoofd werden, en de bijtende rook van de uitdovende kaarsenpitjes vulde de kamer. Zoe was reeds vooruitgelopen naar de badkamer, en Nina kon nu niet snel genoeg aan de in haar ogen brandende reuk ontkomen.

Wat later zaten ze in het overdadig grote bad in het warme water en wasten met zachte bewegingen het stof van de voorbije dag van zich af, hetgeen met geplons en gespat gepaard ging. Aansluitend lagen zij ontspannen tegenover elkaar in de buitenmaatse badkuip.

Nina kon echter niet lang stilzitten. Door het met etherische oliën verrijkte water gleed ze naar Zoe toe en begon haar met cirkelvormige bewegingen te strelen, beginnend met haar borsten met de verlokkelijk aan de wateroppervlakte wiegende tepels. Zoe liet het geamuseerd lachend gebeuren, en haar onmiddellijk stijf wordende tepels toonden duidelijk aan dat ze van de handen van Nina genoot. Ze gleed verder onderuit in het bad en sloot haar ogen. Nina zette haar inspanningen met

beide handen voort en als bij toeval dook haar rechter hand al gauw  naar Zoe’s spleet. Zoe kreunde onderdrukt, en spreidde haar benen, en opende zo haar kutjevoor de strelende handen van Nina. Deze begreep onmiddellijk de uitnodiging en knielde tussen de benen van Zoe. Ze boog zich over

haar borsten en liefkoosde haar harde tepels met haar lippen, maar duwde terzelfder tijd drie vingers van haar rechter hand in de verborgen spleet tussen haar vochtige schaamlippen. Het spel met de clitoris van Zoe liet ze over aan haar linker hand. Gelijkmatig langzaam schoof ze de drie vingers van haar rechter hand bij Zoe naar binnen, en trok ze dan weer weg. Daarbij hield ze de

gelaatsuitdrukking van Zoe opmerkzaam in de gaten en paste de snelheid van haar bewegingen aan de mimiek van haar geliefde aan. Zoe verroerde zich niet, liet zich in haar wellust wegzinken. Het was alsof ze door een dichte wolk omgeven was, die elke andere prikkel ver van haar hield.

Nina bestudeerde het gezicht van Zoe verder heel nauwlettend. Zo merkte ze de lichte trilling van haar oogleden, het samentrekken van de spieren van haar wangen – voor haar onmiskenbare tekens haar strelingen nog te versterken. Ze versnelde en versterkte de stoten in het lijf van Zoe en intensiveerde de strelingen van haar kittelaar. Door de inspanningen in het warme water, en door haar eigen geilheid brak het zweet haar uit. Gefascineerd keek ze naar de golvende spierbewegingen in Zoe’s gezicht, en voelde de schokken in het onder haar liggende vrouwenlichaam toen Zoe in de greep kwam van een krachtig orgasme, dat haar vormelijk door elkaar schudde.

Nina trok haar vingers uit Zoe terug, en wilde naar de zeep grijpen, toen Zoe haar ogen opende, en nu met uitgestreken gezicht beval:”Draai je om, en zit op je knieën” Nina volgde dadelijk het bevel van haar vriendin en presenteerde Zoe haar van het badwater doorweekte keerzijde, waarvan goed twee derden boven het water uitstak. Zoe greep Nina’s heupen met beide handen en trok haar dichter naar zich toe. Ze streelde zachtjes de strakke billen, greep dan onder water naar Nina’s schaamlippen en trok die zo ver uit elkaar dat Nina kreunde. “Ik weet hoeveel je hier van houdt, zoetje” becommentarieerde ze de reactie van Nina ” ik zal je nog meer van dit fantastische gevoel geven.”

Ze liet Nina’s schaamlippen los en kletste met beide handpalmen te gelijk op Nina’s strakke billen. Weer kermde Nina, maar zonder medelijden herhaalde Zoe de slagen enkele malen, tot het verlengde van de rug van Nina zijn vroeger gemarmerde bleekheid tegen een diep rood had ingewisseld. “Dat is wat ik onder voorspel versta” verklaarde ze met een rustig lachje. “Wat vind je daar van? Bevalt het je ook, Nina?” ” Ja, ik houd er ook wel van” antwoordde Nina met een benepen stemmetje en weer glimlachte Zoe.

“Ik beloof je dat het nog beter wordt, liefje” fluisterde Zoe. Haar stem trilde, en hieraan herkende Nina de onverholen lust van Zoe. “Ik heb mezelf vandaag voorrang gegeven, maar nu is het aan jou” kondigde Zoe aan. Opnieuw tastte ze onder water naar de schaamlippen van Nina, en trok haar er aan naar zich toe. Dan beet ze herhaald liefdevol maar krachtig in haar rood gekleurde billen. Zij koos eveneens drie vingers van haar rechter hand, die ze tussen Nina’s roodgloeiende billen door in haar spelonk binnenduwde. Dit deed ze niet al te voorzichtig, omdat ze de voorkeuren van haar zoete

Nina kende, en reeds snel het glijdende sap voelde , dat haar het binnendringen vergemakkelijkte. Als haar vingers in Nina verdwenen waren, schoof ze hen met een plotse ruk een stuk verder naar binnen.

Verschrikt kermde Nina. ” Niet zo ongeduldig” interpreteerde Zoe Nina’s reactie bewust vals “zo dadelijk krijg je het juiste vervolg.

Nina hijgde. Ze had het gevoel door het enorme rekken uiteen te scheuren, maar Zoe wist precies hoever ze bij Nina kon gaan. Ze zou Nina’s gezondheid nooit opzettelijk in gevaar brengen. Ze liet nu

haar vingers met Nina’s binnenkant spelen, streelde de vochtige wanden van haar vagina, voor ze eerst de vierde, dan de vijfde vinger mee naar binnen schoof.

Weer kreunde Nina. Zoe werd daardoor wat voorzichtiger. “Ontspan je, lieverd” verlangde ze vleierig

” laat je helemaal gaan.”

Nina, volledig betrouwend op de kundigheid van haar geliefde, reageerde onmiddellijk en ontspande bijna ogenblikkelijk haar bekkenspieren. Verbaasd als steeds bij zulke gelegenheden registreerde Zoe hoe de druk van de schedespieren van Nina plots verdween, en haar de weg in Nina’s kut vrijmaakte. Ze bewoog haar vingers een tijdje in Nina’s grot,liet dan met uiterste geduld haar hand in haar verdwijnen , en balde ze tenslotte tot een vuist.

Nina had haar binnendringen onder herhaald gekreun zonder tegenstand toegelaten. Haar hele lichaam beefde en sidderde.

Zoe bewoog haar tot vuist gebalde hand in half cirkelvormige bewegingen in de verborgen liefdesgrot van Nina. Zoe’s hand zat als gegoten in Nina’s vagina, en prikkelde hier haar zenuwen, terwijl haar pols tegen de wanden van haar schede wreef. Nina wist niet wat haar overkwam, ze kon deze krachtige prikkels niet thuisbrengen.

“Voel je het goed, liefje?” vroeg Zoe gespannen. “Je geniet nu van mijn rechter hand, ze zit helemaal in je.”

Een rilling trok door het lichaam van Nina. Ze kon nauwelijks begrijpen wat Zoe juist had gezegd. Was dat echt mogelijk? Was Zoe er werkelijk in geslaagd haar ganse hand in haar te verzinken? Als Zoe merkte dat Nina, in de schrik van het ogenblik, haar spieren wilde verkrampen, reageerde ze en zei zachtjes: “Geen schrik, er gebeurt echt niets ergs. Ontspan je nu toch!”

Bevend liet Nina de spanning weer los, werd week en soepel rond Zoe’s hand. Zoe versterkte nu haar tot dan toe voorzichtige handbewegingen en veranderde het langzame schuiven in krachtige, snelle stoten. De sterk toenemende vochtigheid in Nina, stimuleerde haar om moediger te worden, daar ze wist dat er zo niets kon gebeuren en alles gesmeerd zou lopen.

Nina had het gevoel op een buitenmaatse penis te rijden, en de wrijving bezorgde haar extreme lusten. Haast automatisch begon zij haar bekken aan het ritme van het stoten van de hand van Zoe aan te passen, schoof op de gebalde vuist van haar geliefde op en neer, en gaf zich volledig over aan het  waanzinnige gevoel dat deze rit in haar teweeg bracht. Zo krachtig als deze nieuwe buitengewone ervaring, in de vorm van een vrouwelijke vuist in haar liefdesgrot, zo krachtig was ook het orgasme dat haar overweldigde, en waaruit ze hijgend en met een langgerekte zucht weer te voorschijn kwam.

Overweldigd bewoog ze zich nog enkele minuten op deze neukvuist, tot Zoe zich plots onverwacht snel uit Nina terugtrok.

Ze greep nog een keer naar Nina’s heupen, trok ze naar zich toe en verlangde slechts:”Sta op.”

Op wankele benen stond Nina recht en Zoe schoof zich tussen haar benen. Ze streelde met haar tong de streek rond het zo sterk uitgerekte kutje van haar speelkameraad, die zich dit zachte spel maar al te graag liet welgevallen. Met deze stimulering door haar tong zette Zoe de kers op de taart van hun seksuele avontuur van deze avond. Onverbiddelijk cirkelde haar tong rond Nina’s liefdesparel. Ze

zoog zich steeds weer aan Nina vast, tot een tweede orgasme Nina kermend in elkaar deed zakken. Heet als vuur brandde het badwater op haar gezwollen billen en deed haar een langgerekt “Aaaaaah!” slaken.

Weer lachte Zoe, en al was het nu een lachje vol leedvermaak, toch hield Nina van de lach van haar vriendin, evenzeer als van de vrouw, die er steeds in slaagde haar onvergelijkbaar krachtige seksuele ervaringen te bezorgen.

“Kom nu, liefje, laat ons zien dat we uit het bad geraken en er verder nog een aangename televisieavond van maken” drong Zoe plotseling onverwacht aan.

Ze verhief zich als een uit schuim geboren Venus uit het badwater, dat als parels van haar gladde lichaam droop. Ze stapte uit het bad, hulde zich in een badmantel, en daarmee was het supergeile “badmenu” voor haar ten einde.